Telefon

Biuletyn listopad 2016 r.

 

 

BIULETYN INFORMACYJNY

LISTOPAD 2016r.

  1. Federacja Organizacji Pozarządowych wspólnie z Dolnośląską Siecią Doradztwa Pozarządowego oraz Fundacją Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”/Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 zapraszają dolnośląskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej oraz przedstawicieli instytucji publicznych do udziału w V Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych 2016, które odbędą się 26 listopada 2016 na terenie Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego Krzyżowa k. Świdnicy. Szczegóły: www.dfop.org.pl.

 

Piotr Lech Burmistrz Gminy Milicz oraz Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Miliczu serdecznie zapraszają na V Forum Organizacji Pozarządowych Milicz 2016. Celem forum będzie omówienie zmian ustawowych m.in. w zakresie nowych wzorów ofert i sprawozdania w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Forum odbędzie się 7 listopada 2016r. w Miliczu. Więcej informacji: http://www.inkubatorngo.info/.

 

Środki finansowe na dotacje z art.19a – stan na 2.11.2016 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z Uchwałą Nr 2909/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2016 r. kwota środków finansowych przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wynosi 16 100 zł. Środki te mogą zostać przeznaczone
na realizację zadań publicznych w następujących obszarach:

Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/.

 

  1. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej i Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zapraszają do składania nominacji w konkursie „Dolnośląski Przedsiębiorca Społeczny Roku 2016”. Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej przedsiębiorczych podmiotów ekonomii społecznej i instytucji, które w sposób systematyczny wspierają przedsiębiorstwa społeczne. Nominacje można składać do 14 listopada 2016 r. Szczegóły: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1997418.html.

 

III Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkania doradcze pn. „Wsparcie i finansowanie lokalnych zasobów ekonomii społecznej”. Miejsca spotkań:

Więcej informacji: http://www.dops.wroc.pl/.

 

 

  1. Szkolenie: Podstawy tworzenia i zarządzania projektami z obszaru pożytku publicznego. W dniach 15-16 listopada odbędzie się szkolenie pod nazwą: „Podstawy tworzenia i zarządzania projektami z obszaru pożytku publicznego
    w metodologii PCM”. Udział w szkoleniu kosztuje 75 zł. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych mieszkających na terenie Wrocławia. Szczegóły: http://www.wroclaw.pl/.

 

  1. Wrocław. Zrób sobie kampanię społeczną. Przyjdź na spotkanie edukacyjne na temat tworzenia kampanii społecznych i wykorzystywania bezpłatnego czasu antenowego w publicznych mediach! Zapraszamy pracowników organizacji pozarządowych posiadających status OPP oraz przedstawicieli agencji reklamowych oraz publicznych
    i niepublicznych mediów. Szczegóły: http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1999755.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Biuletyn dolnośląskiej sieci doradztwa

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości