Telefon

,,Funkcjonalność systemów dla przemysłu / produkcji – rozwiązania ERP i MES”

image001eprmes_626x170

Tematyka konferencji:
I ERP / MES – system dla optymalizacji i rozwoju:
1 Rozwój firmy i zwiększenie wydajności:
– wsparcie kluczowych procesów biznesowych
– automatyzacja i optymalizacja procesów produkcyjnych
– planowanie, harmonogramowanie produkcji
– efektywna realizacja produkcji, pomiar i analiz wskaźników
– zarządzanie finansami i optymalizacja zatrudnienia
– zarządzanie obiegiem dokumentów, dokumentacją techniczną
– optymalizacja wykorzystania zasobów
– zarządzanie produkcją i zaopatrzeniem
– zarządzanie sprzedażą i serwisem
– zarządzanie transportem , logistyką i magazynem
– zarządzanie jakością
– integracja systemów
2. Dostępność i bezpieczeństwo – nowe możliwości i funkcjonalność ERP i MES
– konieczność czy moda – mobilny dostęp do kluczowych informacji
– wydajnie, skutecznie, wygodnie – systemy w chmurze
3 Jak to zrobić – czyli sukces wdrożenia
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:
– kadrę zarządzającą oraz osoby odpowiedzialne za rozwój, innowację oraz organizację firmy
– osoby odpowiedzialne za wybór, zakup i wdrożenie nowych systemów i technologii
– dyrektorów ds. produkcji, rozwoju, inwestycji, infrastruktury
– operacyjną kadrę kierowniczą działów produkcyjnych, technicznych
– osoby odpowiedzialne za planowanie produkcji, szefów służb utrzymania ruchu inżynierów, technologów
oraz specjalistów ds zarządzania jakością
– menadżerów biorących udział w ustaleniu kształtu procesów, osoby odpowiedzialne za definiowanie strategii działania
organizacji, menadżerów IT
– przedstawiciele instytucji i przedsiębiorstw produkcyjnych zainteresowani zwiększeniem wydajności swojej firmy

W programie m.in.:
-Droga do Przemysłu 4.0, czyli jak podnieść produktywność firmy SMB w cyfrowych czasach
Jarosław Jaśkiewicz-Business Development Manager, Monitor ERP System
„Nowa era wytwarzania to czas ogromnej konkurencji, która rozgrywa się w skali globalnej, międzynarodowej i lokalne.
Polskie firmy muszą sprostać tym wyzwaniom, przede wszystkim poprzez podniesienie produktywności działania, lepszej
reakcji na sygnały z rynku, sprawnej komunikacji w łańcuchach dostaw. Droga do Przemysłu 4.0 wymaga przeprowadzenia cyfrowej
transformacji na hali produkcyjnej, gdzie dane, maszyny i ludzie efektywnie współpracowały ze sobą w celu podniesienia
produktywności działania i uzyskania lepszych wyników.”

REJESTRACJA
Zapraszam do kontaktu:
Agnieszka Zając
Koordynator Projektu
tel +48 725 792 690
e mail :agnieszka.zajac@successpoint.pl

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości