Telefon

Harmonogram realizacji działań w ramach zadania „AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – Edycja II WAŁBRZYCH

dla uczniów uczestniczących w projekcie “Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele:
– Podnoszenie świadomości uczniów o konieczności znajomości zasad rynku pracy
– Kształtowanie postaw przedsiębiorczych
– Nabycie wiedzy o prowadzeniu działalności gospodarczej i pogłębianie wiedzy ekonomicznej

Opis:
Zajęcia prowadzone są dla uczniów z następujących szkół:
– Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
– Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu

 

Nazwa działania Grupa Miejsce realizacji TERMIN
Zajęcia w ramach „Akademii Przedsiębiorczości” Uczniowie:
Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu
 

1.Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park” ul. Szczawieńska 2; 58-310 Szczawno-Zdrój; (19.11., 26.11; 10.12; 17.12.2018)
2. Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 5; 58-300 Wałbrzych
(3.12.2018)

– 19.11.2018
– 26.11.2018
– 3.12.2018
– 10.12.2018
17.12.2018
– Zajęcia przełożono
na 7.01.2019 r.
Godziny: 12.30-16.00
Zajęcia w ramach „Akademii Przedsiębiorczości” Uczniowie:
Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
Dolnośląski Park
Technologiczny „T-Park”
ul. Szczawieńska 2;
58-310 Szczawno-Zdrój
23.11.2018 godz. 8.30-14.00
27.11.2018 godz. 9.30-16.0014.12.2018 godz. 8.30-14.00
– Zajęcia przełożono na 2019 r.

pdf-icon-1
   Pobierz: Harmonogram realizacji zadania

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości