Telefon

Harmonogram realizacji działań w ramach zadania ”Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – Warsztaty „Nowe technologie – 3D i VR”

Harmonogram realizacji działań w ramach zadania

”Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – Warsztaty „Nowe technologie – 3D i VR”

 

dla uczniów uczestniczących w projekcie „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tematyka zajęć:

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne – Projektowanie i edytowanie obiektów trójwymiarowych i przygotowanie do druku 3D

 

Pobierz harmonogram zajęć:

Zajęcia specjalistyczne_3D_uczniowie_harmonogram

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości