Telefon

Harmonogram realizacji działań w ramach zadania „LIDERZY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – Edycja I

dla uczniów uczestniczących w projekcie “Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel: Uzyskanie i uzupełnienie przez wybranych uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Opis:
Grupa I – Wałbrzych
Grupa II – Świdnica

Nazwa działania

Grupa

Miejsce realizacji

TERMIN

Wycieczka

edukacyjno-zawodoznawcza NOWA SÓL

Grupa I

+

Grupa II

Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy Interior Sp. z o. o. – Nowa Sól

18.05.2018

Wycieczka

edukacyjno-zawodoznawcza WROCŁAW

Grupa I

+

Grupa II

Wrocław

15.06.2018

Warsztat „Jak wykorzystać nowe technologie TIK w nauce”

Grupa I

Fundacja Merkury; ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych

10.05.2018

Warsztat „Jak wykorzystać nowe technologie TIK w nauce”

Grupa II

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia

ul. Ks. Agnieszki 2, 58-100 Świdnica

7.05.2018

Gra biznesowa nr 1

Grupa I

Wałbrzych

21-22.05.2018

Gra biznesowa nr 2

Grupa I

Wałbrzych

4-5.06.2018

Gra biznesowa nr 1

Grupa II

Świdnica

4-5.06.2018

Gra biznesowa nr 2

Grupa II

Świdnica

21-22.05.2018

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości