Telefon

Harmonogram realizacji działań w ramach zadania „Szkolenia, dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem oraz korzystania z TIK”

 

Harmonogram realizacji działań w ramach zadania
„Szkolenia, dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem
oraz korzystania z TIK”

dla nauczycieli uczestniczących w projekcie „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tematyka zajęć:
Szkolenie wdrożeniowe z drukarek 3D

Uczestnicy
Nauczyciele ze szkół:
– Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego, Świdnica
– Zespół Szkół Mechanicznych im. M. Kopernika, Świdnica
– Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia, Świdnica
– Zespół Szkół Nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu
– Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Wałbrzych
– Zespół Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego,

Miejsce:
Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego, Świdnica,
ul. Wałbrzyska 35-37

Termin:
30.03.2019, 9.00 – 15.00

 

harmonogram do pobrania:

Zajęcia specjalistyczne_3D_nauczyciele_harmonogram

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości