Telefon

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczestniczących w projekcie “Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram szkoleń dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczestniczących w projekcie “Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Harmonogram szkoleń

 

UWAGA ZMIANA TERMINU SZKOLENIA!

informujemy, że zajęcia pn. „Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym” w ramach szkoleń dla nauczycieli w projekcie „Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia”, zaplanowane w terminie 24.03.2018r. godz. 10.00-14.30 z powodu choroby prowadzącego zostały odwołane.

O nowym terminie poinformujemy Państwa w najbliższym możliwym czasie.

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości