Telefon

Aktualizacja HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE “Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia” w ramach zadania „Akademia Przedsiębiorczości”

Pobierz harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (w formacie PDF)

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości