Telefon

II tura naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych wraz z partnerami: „Centrum Wspierania Biznesu Europea” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy informują o II turze naboru uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe, dotacyjne i pomostowe udzielane osobom młodym na regionalnym rynku pracy”

 

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu KC), które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w tym osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (długotrwale bezrobotni, kobiety,OzN.). Oferowane jest wsparcie w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstw, a także wsparcia pomostowego.

 

Nabór dokumentów rekrutacyjnych jest obecnie otwarty i trwa do 11.04.2020 r.

 

Dokumenty można dostarczać osobiście/pocztą lub kurierem pod adres: ul. Dmowskiego 17f/7, 50-203 Wrocław lub drogą elektroniczną: w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym; weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a także w formie skanów dokumentów (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu (obowiązujący adres mailowy: info@europea.pl)

 

Wszystkie informacje nt. projektu znajdują się na stronie: https://pierwszafirma.com.pl/ lub na fb: https://www.facebook.com/%C5%9Arodki-na-pierwsz%C4%85-firm%C4%99-101628585770130

 

Link do materiałów promocyjnych i regulaminu rekrutacji: https://pierwszafirma.com.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Biuro Projektu

ul. Dmowskiego 17F/7
50-203 Wrocław
Tel. 71 799 99 73

e-mail: info@europea.pl

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości