Telefon

Konkursy listopad 2016r.

 KONKURSY LISTOPAD 2016r.

 

Konkursy – Gmina Wrocław

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie oraz dystrybucja paczek dla potrzebujących mieszkańców Wrocławia. Celem realizacji zadania jest wsparcie żywnościowe potrzebujących mieszkańców Wrocławia. Termin składania ofert do dnia 14 listopada 2016. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Wrocławiu (przy ul. Ignuta 125, ul. Rękodzielniczej 1. ul. Swojczyckiej 118). Celem realizacji zadania jest  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym/beneficjentom wymienionym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r.o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Termin składania ofert do dnia 15 listopada 2016. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie techniczne polegające na polepszeniu warunków korzystania z łaźni przy ul. Katedralnej 7 oraz z jadłodajni przy
ul. Słowiańskiej 17.
Celem realizacji zadania jest wymiana instalacji wentylacyjnej oraz polepszenie warunków sanitarnych w łaźni przy ul. Katedralnej 7, instalacji grzewczej i elektrycznej w jadłodajni przy ul. Słowiańskiej
17 oraz wykonanie innych niezbędnych prac polepszających warunki korzystania i przebywania osób korzystających w obu lokalizacjach. Termin składania ofert do dnia 25 listopada 2016. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie wigilii dla najuboższych mieszkańców Wrocławia – 2016. Celem zadania jest przeciwdziałanie zjawisku niedostatku oraz przyczynienie się do eliminacji poczucia osamotnienia i wykluczenia, poprzez stworzenie możliwości uczestniczenia w świątecznym spotkaniu wigilijnym osobom bezdomnym przebywającym na terenie Wrocławia oraz ubogim mieszkańcom Wrocławia. Termin składania ofert do dnia 25 listopada 2016. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

 

Konkursy – Ministerialne


Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych
. Ogłoszone konkursy:

Oferty należy składać do 18 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły:

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1999981.html

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów w programie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Celem programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, zwanego dalej „programem”, jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, służące ich aktywizacji intelektualnej i społecznej, poszerzaniu ich wiedzy ogólnej
i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań, pobudzeniu ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i społecznego. Oferty można składać do 30 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1999803.html.

 

Inni Grantodawcy

 

Eko Odkrywcy już po raz czwarty. Wystartowała czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu Eko Odkrywcy, którego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem ochrony środowiska naturalnego. Na zwycięzców czekają granty pieniężne z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych projektów ekologicznych. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu jest zastosowanie technologii w nauce przyrody i ochronie środowiska. Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1988924.html.

 

Konkurs PFRON: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie
o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”. Oferty należy składać 14 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1996684.html.

 

Konkurs PFRON: „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe doŻ udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać od 24 października 2016 r. do 18 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1996397.html.

 

Rusza konkurs grantowy IKEA na najlepsze lokalne projekty społeczne. IKEA po raz kolejny daje szansę uczniom zaangażowanym w działania na rzecz lokalnej społeczności. W konkursie grantowym, w ramach programu „Na Rodzinę Można Liczyć”, firma wesprze realizację najciekawszych projektów społecznych. Stypendyści IKEA mogą zgłaszać swoje pomysły do 20 listopada. Autorzy najlepszych otrzymają dofinansowanie na ich przeprowadzenie. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2000388.html.

 

 

 

 

 

Źródło: Biuletyn Dolnośląskiej Sieci Doradztwa

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości