Telefon

REGULAMIN naboru i uczestnictwa w projekcie „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia”

Projekt RPDS.10.04.04-02-0009/17 „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia”

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 1 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy uczestnika
Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości