Telefon

Regulamin

Regulamin projektu “Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

REGULAMIN

Załączniki:
1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika
3. Zgoda uczestnika projektu na przetwarzanie jego danych osobowych

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości