Telefon

Rozpoczęcie naboru do projektu pn. „Dolnoślązacy na swoim!”

Już 19 kwietnia 2021 roku rozpocznie się I tura naboru uczestników do projektu „Dolnoślązacy na swoim!”. W I turze zrekrutowanych zostanie 36 osób. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w ramach I tury zostanie przyznane 34 osobom. Fakultatywne wsparcie pomostowe zostanie udzielone wyłącznie tym uczestnikom projektu, którzy otrzymają wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej.

 

 

Od 07.04.2021 r. dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej znajdują się do pobrania na stronie internetowej projektu w zakładce aktualności: https://mamfirme.com.pl/aktualnosci/

 

 

Papierowa wersja dokumentów rekrutacyjnych dostępna jest w biurze projektu pod adresem: Fundacja Kobe, ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203 Wrocław.

 

 

Planowany termin zakończenia naboru dokumentów rekrutacyjnych: 07.05.2021 r. W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu lider projektu zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

 

 

 

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości