Telefon

Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska – Informator nr 1

Pierwsze wydanie Informatora jest już dostępne. Zapraszamy do lektury.

 

Czyste Powietrze Zdrowy wybór – nr 1

 

Dotacja ze środków WFOŚiGW w kwocie 65 227,50 zł.

Stowarzyszenie Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt „Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska” ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wartość ogólna przedsięwzięcia to 72 475,00 zł.

img

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Szczegółowe informacje na stronie WFOŚiGW www.wfosigw.wroclaw.pl

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości