Telefon

Zapytanie o cenę z dnia 15 stycznia 2018r.

Zapytanie o cenę z dnia 15 stycznia 2018r. na usługę przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń w formie warsztatów dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu uczestniczących w projekcie “Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

– Zapytanie o cenę z dnia 15 stycznia 2018r.
– Formularz oferty (do pobrania plik .doc)
– Załącznik nr 1 do formularza (do pobrania plik .doc)
– Załącznik nr 2 do formularza (do pobrania plik .doc)
– Załącznik nr 3 do formularza (do pobrania plik .doc)

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości