Telefon

Szkolenia

Organizacja szkoleń, seminariów, konferencji i kursów w zakresie prowadzenia biznesu, promocji i marketingu, podnoszenia kwalifikacji, zdobycia nowych umiejętności. Oferujemy szkolenia z dofinansowaniem do 80% kosztów usługi.

 

 

 

 

 

 

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości