Telefon

Usługi doradcze

Opracowywanie biznes planów i wniosków o dofinansowanie, dotacji na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, środki na stanowiska pracy.

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości