Telefon

Poznaj kwalifikacje rynkowe

Kwalifikacje rynkowe to kwalifikacje wypracowane przez różne środowiska (organizacje społeczne, zrzeszenia, korporacje lub inne podmioty) na podstawie zgromadzonych przez nie doświadczeń. Wyraz rynkowe oznacza w tym przypadku, że kwalifikacje te powstały i funkcjonują na „wolnym rynku” kwalifikacji.

 

Kwalifikacje rynkowe mogą dotyczyć działalności o charakterze ściśle zawodowym, ale również różnych obszarów działalności społecznej, w tym działalności wychowawczej i opiekuńczej, a także działalności o charakterze rekreacyjnym.

 

„Poznaj kwalifikacje rynkowe” – projekt dofinansowany z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego realizowany w ramach projektu Dolnośląskie Małe Granty.

 

ramy_kwalifikacji

 

Czym są ramy kwalifikacji?
Wprowadzenie ram kwalifikacji ma ułatwić porównywanie kwalifikacji zdobywanych w rożnym czasie, miejscach i formach.

 

Ramy kwalifikacji: KWALIFIKACJE ZAWODOWE ≠ KWALIFIKACJE RYNKOWE

 

Czym są kwalifikacje rynkowe?
– Nadawane są na zasadzie swobody działalności gospodarczej.
– Definiowane zgodnie z potrzebami rynkowymi.
– Zwiększają możliwość uczenia się w różny sposób, także w sposób pozaformalny.
– Ułatwiają zdobywanie nowych zawodów oraz przechodzenie pomiędzy różnymi branżami.
– Można nabyć je kończąc kursy i szkolenia certyfikowane.

 

Przykład kwalifikacji rynkowych:
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D.
Jak potwierdzić?
– Masz umiejętności, kwalifikacje, wiedzę? Potwierdź je i uzyskaj certyfikat.
– Chcesz nauczyć się czegoś nowego? Zapisz się na kurs, zdaj egzamin i uzyskaj certyfikat.

 

Więcej informacji:
www.kwalifikacje.gov.pl

 

Male_Granty_logotypy

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości