Telefon

Zapytanie ofertowe na zakup doposażenia

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 27.12.2018r. w  Bazie Konkurencyjności
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/  )
zostało opublikowane ogłoszenie – Zapytanie ofertowe na zakup doposażenia w ramach projektów:

  1. RPDS.10.04.04-02-0009/17 „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia”,
  2. RPDS.10.04.04-02-0003/17 „Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia”

 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Termin składania ofert: 08-01-2019 godz. 12.00
Numer ogłoszenia: 1156675

Zapraszamy do składania ofert.

 

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości