Telefon

Obsługa prawna i marketing

Doradztwo w zakresie prawnych, podatkowych i księgowych aspektów
prowadzenia działalności, promowanie przedsiębiorcy i wsparcie w zakresie IT

Partnerzy Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości